<< Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | Sledeća >>

Muzika

Uputstvo

<< Prethodna | 1 | 2 | 3 | 4 | Sledeća >>


Da biste slušali muziku, kliknite bilo koji od naslova/linkova. Otvoriće se popup sa player-om.
Da biste videli metapodatke o pesmi/ploči, kliknite na balončić pored naziva pesme.
COBISS-SR ID 118136588
Naslov Moj dilbere kud se krećeš
Izvodi pjeva Sofka Nikolić uz cigansku kapelu Paje Nikolića
Naslov Oj bogati siva ptico, sokole
Izvodi pjeva Sofka Nikolić uz cigansku kapelu Paje Nikolića
Mesto izdanja London
Godina izdanja 192-?
Izdavač Edison Bell Radio
Dimenzija 20 cm
Kataloški broj SZ 1452
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake SZ 822 i SZ 826
Teget etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / glas, orkestar
Signature D I 3018 St
CD 3468
COBISS-SR ID 118257420
Naslov Hajduk Veljko
Izvodi Pjeva i svira bosansko-hercegovačka narodna glazba i pjevački zbor Beće Arapovića u Sarajevu
Naslov Što je sveta na svo četir strane
Izvodi Pjeva i svira bosansko-hercegovačka narodna glazba i pjevački zbor Beće Arapovića u Sarajevu
Mesto izdanja Germany
Godina izdanja 191-?
Izdavač Jumbola-Record
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj 20038
20039
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na ploči ugravirane oznake 20038, 20039, Ago 51, Ago 53, A 117525
Zelena etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / hor, orkestar
Signature D II 8720 St
CD 3612
COBISS-SR ID 121112588
Naslov Razbolje se lepa Zakira
Izvodi pjeva Ahmed Novalija uz tamburaški ansambl Save Mihajlovića
Naslov Ah, moj doro
  narodna iz Bosne
Izvodi pjeva Ahmed Novalija uz tamburaški ansambl Save Mihajlovića
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 1957?
Izdavač Jugoton
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj C-6519
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake 1167 i 1168
Crvena etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme
Signature D II 66 St
CD 3219
COBISS-SR ID 121115660
Naslov Razbolje se zlato neharato
  narodna pjesma iz Bosne
Izvodi pjeva Zaim Imamović
uz harmoniku Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva
Naslov Zvijezda tjera mjeseca
  narodna pjesma iz Bosne
Izvodi pjeva Zaim Imamović
uz harmoniku Ismeta Alajbegovića-Šerbe iz Sarajeva
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 1957?
Izdavač Jugoton
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj C-6275
Napomene Ploča je polomljena
Na etiketi ploče oznake 662 i 663
Bela etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / glas, harmonika / Bosna
Signature D II 78 St
CD 3225
COBISS-SR ID 121181452
Naslov Stade se cvijeće rosom kititi
  narodna iz Bosne
Izvodi Himzo Polovina uz Tamburaški orkestar Radio Sarajeva
Naslov U lijepom starom gradu Višegradu
  narodna iz Bosne
Izvodi Himzo Polovina uz Tamburaški orkestar Radio Sarajeva
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 1957?
Izdavač Jugoton
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj C-6794
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Rub ploče oštećen
Na etiketi ploče oznake 1728 i 1729
Bela etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / glas, tamburaški orkestar
Signature D II 80 St
CD 3227
COBISS-SR ID 122047756
Naslov Kolika je Javorina planina
Izvodi Milan Tomić (Milanče) sa svojim orkestrom
peva Ika Joksimović
Naslov Ašikuje Adem-aga
Izvodi Milan Tomić (Milanče) sa svojim orkestrom
peva Ika Joksimović
Mesto izdanja Germany
Godina izdanja 1926
Izdavač Odeon
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj A 300417
A 300418
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake Vse 419 i Vse 424
Teget etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme
Signature D II 278 St
CD 3415
COBISS-SR ID 122710028
Naslov Sve se kunem i preklinjem
Izvodi Mijat Mijatović
Naslov Dude, belo dude
  bosanska
Izvodi Mijat Mijatović
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 19--?
Izdavač Edison Bell Electron
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj Z. 1127
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake Z. 182 i Z. 183
Teget etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / tenor, klavir
Signature D II 120 St
CD 3274
COBISS-SR ID 123992332
Naslov Pod pendžeri
Autor Petar Konjović
Izvodi A. Mitrović operna pjevačica Ljubljana
Naslov Oj mladosti tužni dani
Izvodi A. Mitrović operna pjevačica Ljubljana
Naslov Bulbul poje
Izvodi A. Mitrović operna pjevačica Ljubljana
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 19--?
Izdavač Edison Bell Penkala Record
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj Z. 1208
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake Z 316 i Z. 318
Teget etiketa
Odrednice solo pesme
narodna muzika / pesme
Signature D II 360 St
CD 3524
COBISS-SR ID 123994636
Naslov Emina
Izvodi Ciganska glazba Paje Todorovića
tenor zagrebačkog kazališta J. Cvijanović
Naslov Neko vole Srpkinjicu, neko Hrvaticu
Izvodi Tenor zagrebačke opere Mile Milutinović
Naslov Ramazanska noć
Izvodi Ciganska glazba Paje Todorovića
tenor zagrebačkog kazališta J. Cvijanović
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 19--?
Izdavač Edison Bell Electron
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj Z. 1041
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake Z. 47 i Z. 66
Teget etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / glas, gitara
narodna muzika / pesme / glas, orkestar
Signature D II 385 St
CD 3543
COBISS-SR ID 125574924
Naslov Sagradiću šajku
Izvodi Seka Mihajlovićeva, učiteljica, Šabac
uz pratnju Duškove kapele
Naslov Đaurko mila
Izvodi Seka Mihajlovićeva, učiteljica, Šabac
uz pratnju Duškove kapele
Mesto izdanja Germany
Godina izdanja 19--?
Izdavač Odeon
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj A 192899
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake Vse 1512,Vse 1514 i 5087
Crvena etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / glas, orkestar
Signature D II 709 St
CD 3122
COBISS-SR ID 158128652
Naslov Zašto Sike, zašto?
Naslov Kradem ti se u večere...
Autor Mijat Mijatović, Beograd
Mesto izdanja Zagreb
Godina izdanja 19--?
Izdavač Edison Bell Penkala Record
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj Z. 1125
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake Z. 178 i Z. 179
Crvena etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme
Signature D II 9590 St
COBISS-SR ID 168555020
Naslov Od kako je Banja luka postala
  narodna pesma
Izvodi Sofka Nikolić sa svojim ciganskim orkestrom
Naslov Moj dilbere
  narodna pesma
Izvodi Sofka Nikolić sa svojim ciganskim orkestrom
Mesto izdanja Czechoslovakia
Godina izdanja 19--?
Izdavač His Master's Voice
Dimenzija 25 cm
Kataloški broj AM 1072
Napomene Ploča je bez originalnog omota
Na etiketi ploče oznake 5-13461 i 5-13462
Na ploči ugravirane oznake Bk 2637 i Bk 2615
Bordo etiketa
Odrednice narodna muzika / pesme / glas, orkestar
Signature D II 9692 St