Predlog formata meta-podataka za opis kolekcija

Spisak polja: Opisni meta-podaci

Naziv

Naziv

Definicija

Naziv kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Originalni_naziv, Verzija_naziva

Naziv_srpski

Naziv

Naziv_engleski

Title

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Naziv ne sadrži tekst. Obavezno je bar jedno od potpolja.


Naziv

Naziv.Originalni_naziv

Definicija

Originalan naziv kolekcije

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Originalan naziv

Naziv_engleski

Original title

Komentar

Potpolje polja Naziv


Naziv

Naziv.Verzija_naziva

Definicija

Verzija origalnog naziva kolekcije

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Jezik_verzije, Naziv

Naziv_srpski

Verzija naziva

Naziv_engleski

Title version

Komentar

Potpolje polja Naziv. Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Verizija_naziv-a ne sadrži tekst.


Naziv

Naziv.Verzija_naziva.Jezik_verzije

Definicija

Jezik verzije originalnog naziva kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Linkovi

Oznaka jezika u skladu sa standardom ISO 639-1.

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Jezik verzije naziva

Naziv_engleski

Title version langugage

Komentar

Potpolje polja Naziv.Verzija_naziva


Naziv

Naziv.Verzija_naziva.Naziv

Definicija

Verzija originalnog naziva kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Verzija naziva kolekcije

Naziv_engleski

Title version

Komentar

Potpolje polja Naziv.Verzija_naziva


Naziv

Autor

Definicija

Autor ili autori originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne, ako je nepoznat – Preporučuje se

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Identifikator, Uloga

Naziv_srpski

Autor

Naziv_engleski

Creator

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Autor ne sadrži podatke. Moguće je da autor nije poznat, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više autora, u kom slučaju se polje ponavlja. Autor može biti pojedinac ili grupa autora. Pod autorom se podrazumeva intelektualni doprinos stvaranju kulturnog dobra.


Naziv

Autor.identifikator

Definicija

Identifikator autora ili grupe autora kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Identifikator objekta OSOBA ili GRUPA_OSOBA u sistemu

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Ime

Naziv_engleski

Name

Komentar

Potpolje polja Autor. Ispisuje se ime osobe ili grupe osoba i linkovi na odgovarajuće objekte.


Naziv

Autor.uloga

Definicija

Uloga autora ili grupe autora u stvaranju kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Uloga, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Uloga

Naziv_engleski

Role

Komentar

Potpolje polja Autor.


Naziv

Saradnik

Definicija

Saradnik ili saradnici u stvaranju originalnog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Preporučuje se

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Identifikator, Uloga

Naziv_srpski

Saradnik

Naziv_engleski

Contributor

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Saradnik ne sadrži podatke. Moguće je da Saradnik ne postoji ili nije poznat, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više Saradnika, u kom slučaju se polje ponavlja. Saradnik može biti pojedinac ili grupa. Saradnik odgovara sekundarnom autorstvu u bibliografskom opisu i može biti prevodilac, ilustrator, pisac predgovora, fotograf, ako je u pitanju osoba, odnosno osnivač, sponzor, ako je u pitanju korporativno telo.


Naziv

Saradnik.identifikator

Definicija

Identifikator saradnika ili grupe saradnika na stvaranju kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Identifikator objekta OSOBA ili GRUPA_OSOBA u sistemu

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Ime saradnika

Naziv_engleski

Collabirator’s name

Komentar

Potpolje polja Saradnik. Ispisuje se ime osobe ili grupe osoba i linkovi na odgovarajuće objekte.


Naziv

Saradnik.uloga

Definicija

Uloga Saradnika ili grupe saradnika u stvaranju kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Preporučuje se

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Uloga, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Uloga saradnika

Naziv_engleski

Collabirator’s role

Komentar

Potpolje polja Saradnik.


Naziv

Vlasnik_kolekcije

Definicija

Ime vlasnika kolekcije

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Vlasnik kolekcije

Naziv_engleski

Owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.


Naziv

Predmetna_odrednica

Definicija

Predmetna odrednica kolekcije

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Predmetna odrednica, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Predmetna odrednica

Naziv_engleski

Subject

Komentar

Predmetne odrednice, odnosno ključne reči iz kontrolisanog rečnika. Može ih biti više.


Naziv

Klasifikacija

Definicija

Oznaka klasifikacije prema kojoj se vrši klasifikacija kolekcije

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Klasifikaciona_šema, Klasifikacioni_identifikator

Naziv_srpski

Klasifikacija

Naziv_engleski

Classification

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje ne sadrži podatke. Moguće je da klasifikacija nije data, u kom slučaju se polje ne piše. Moguće je da ima više vrsta klasifikacije i više klasifikacionih identifilatora (i u istoj klasifikaciji), u kom slučaju se polje ponavlja.


Naziv

Klasifikacija.klasifikaciona_šema

Definicija

Oznaka klasifikacione šeme

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Klasifikaciona_šema, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Klasifikaciona_šema

Naziv_engleski

Classification_scheme

Komentar

Potpolje polja Klasifikacija. Može biti UDC, Mathematical subject Classification, ...


Naziv

Klasifikacija.klasifikacioni_identifikator

Definicija

Identifikator pri odgovarajućoj klasifikacionoj šemi

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

U skladu sa odgovarajućom klasifikacionom šemom

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Klasifikacioni_id

Naziv_engleski

Classification_id

Komentar

Potpolje polja Klasifikacija. U okviru jedne klasifikacione šeme moguće je postojanje više klasifikacionih identifikatora.


Naziv

Opis

Definicija

Opis kolekcije u formi slobodnog teksta.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Jezik_sadržaja, Sadržaj

Naziv_srpski

Opis

Naziv_engleski

Description

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Opis ne sadrži tekst.


Naziv

Opis.Jezik_sadržaja

Definicija

Jezik opisa

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Oznaka jezika u skladu sa standardom ISO 639-1.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Jezik sadržaja

Naziv_engleski

Source language

Komentar

Potpolje polja Opis.


Naziv

Opis.Sadržaj

Definicija

Opis kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Sadržaj

Naziv_engleski

Source

Komentar

Potpolje polja Opis.


Naziv

Period_postojanja

Definicija

Period postojanja kolekcije

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Osnivanje, Gašenje, Komentar

Naziv_srpski

Period postojanja

Naziv_engleski

Period of existance

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Period_postojanja ne sadrži tekst.


Naziv

Period_postojanja.Osnivanje

Definicija

Datum osnivanja/kreiranja kolekcije.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Vrednost tipa datum.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Datum osnivanja

Naziv_engleski

Date of creation

Komentar

Vrednost polja treba da poštuje vrednosti tipa datum navedenom u ovom opisu.


Naziv

Period_postojanja.Gašenje

Definicija

Datum gašenja kolekcije.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Vrednost tipa datum.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Datum gašenja

Naziv_engleski

Date of dismisson

Komentar

Vrednost polja treba da poštuje vrednosti tipa datum navedenom u ovom opisu.


Naziv

Period_postojanja.Komentar

Definicija

Komentar o postojanju kolekcije u formi slobodnog teksta.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Jezik_sadržaja, Sadržaj

Naziv_srpski

Komentar

Naziv_engleski

Comment

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Period_postojanja.komentar ne sadrži tekst.


Naziv

Komentar.Jezik_sadržaja

Definicija

Jezik opisa

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Oznaka jezika u skladu sa standardom ISO 639-1.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Jezik sadržaja

Naziv_engleski

Source language

Komentar

Potpolje polja Period_postojanja.Komentar.


Naziv

Period_postojanja.Komentar.Sadržaj

Definicija

Komentar o periodu postojanja kolekcije.

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Sadržaj

Naziv_engleski

Source

Komentar

Potpolje polja Period_postojanja.Komentar.


Naziv

Period pokrivanja

Definicija

Opisni period koji obuhvata kolekcija

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Iz podskupa Epoha, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Period pokrivanja

Naziv_engleski

Coverage

Komentar

Period pokrivanja kolekcije treba da je u skladu sa standardnom klasifikacijom. Može biti (barok, secesija itd.)


Naziv

Tip

Definicija

Tip kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Tip, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Tip

Naziv_engleski

Type

Komentar

Tip kolekcije treba da je u skladu sa standardnom klasifikacijom. Može biti (periodika, srednjevekovna umetnost itd.)


Naziv

Priroda_zbirke

Definicija

Tip zbrike

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Priroda_zbirke, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Priroda zbirka

Naziv_engleski

Nature of collection

Komentar

Podatak da li je zbirka stavarna ili samo virtuelna


Naziv

Identifikator

Definicija

Identifikator kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Identifikator

Naziv_engleski

Identifier

Komentar

URI identifikator radi omogućavanja interakcije sa resursom.


Naziv

Objekat_u_zbirci

Definicija

Identifikator objekta u zbirci

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Identifikator objekat (u sistemu) koji se nalazi u kolekcijom koja se opisuje

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Objekat u zbirci

Naziv_engleski

Collection's object

Komentar


Naziv

Istorijat

Definicija

Istorijat kolekcije u formi slobodnog teksta.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Da

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Jezik_sadržaja, Sadržaj

Naziv_srpski

Istorijat

Naziv_engleski

History

Komentar

Upisuje se samo kao potpolje ili potpolja. Samo polje Istorijat ne sadrži tekst. Istorijat se odnosi na samu kolekciju, ali je moguće dati i prikaz istorijskih, političkih i drugih uslova u kojima kolekcija nastaje.


Naziv

Istorijat.jezik_sadržaja

Definicija

Jezik istorijata kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Oznaka jezika u skladu sa standardom ISO 639-1.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Jezik istorijata kolekcije

Naziv_engleski

Language of the history of the collection

Komentar

Potpolje polja Istorijat.


Naziv

Istorijat.sadržaj

Definicija

Istorijat kolekcije

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Sadržaj istorijata kolekcije

Naziv_engleski

Collection’s history

Komentar

Potpolje polja Istorijat.


Naziv

Kolekcije_u_vezi

Definicija

Kolekcija koja je povezana po značenju sa kolekcijom koji se opisuje.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Identifikator kolekcije (u sistemu) koji je povezan po značenju sa kolekcijom koji se opisuje

Linkovi

Spisak potpolja

Tip_veze, Identifikator

Naziv_srpski

Objekt u vezi

Naziv_engleski

Related collection

Komentar

Kolekcija može imati više objekata koji su sa njim u vezi. Tip veze i identifikacija se opisuju potpoljima. Samo polje nema sadržaj.


Naziv

Kolekcija_u_vezi.tip_veze

Definicija

Tip veze kolekcije koja je povezan po značenju sa objektom koji se opisuje.

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Format opisa

Iz podskupa Tip veze kolekcija, skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Tip veze

Naziv_engleski

Type of relation

Komentar

Potpolje polja Kolekcije_u_vezi.


Naziv

Kolekcija_u_vezi.identifikator

Definicija

Identifikator kolekcije koja je povezan po značenju sa kolekcijom koja se opisuje.

Obaveznost upisa

Ponavljanje podatka u opisu

Format opisa

Identifikator kolekcije (u sistemu) koji je povezan po značenju sa kolekcijom koji se opisuje

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Identifikator kolekcije u vezi

Naziv_engleski

Related collection ID

Komentar

Potpolje polja Kolekcije_u_vezi. Ispisuje se naziv objekta i link na njega.


Naziv

Signatura

Definicija

Signatura kolekcije kod vlasnika

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Signatura

Naziv_engleski

Source object id

Komentar

Polje sadrži oznaku pod kojom je kod vlasnika kolekcije sama kolekcija jedinstveno određena i na osnovu čega može biti locirana. Može biti sastavljena i od više delova, na osnovu načina kojim se u konkretnoj instituciji koriste.


Naziv

Bibliografija

Definicija

Bibliografija o kolekciji.

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Slobodan tekst, ili link na bibliografski jedinicu

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Bibliografija

Naziv_engleski

Bibliography

Komentar

Polje sadrži odrednicu na bibliografsku jedinicu o kolekciji.


Naziv

Napomena

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa kulturnim dobrom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Moguće

Format opisa

Linkovi

Spisak potpolja

Jezik_sadržaja, Sadržaj

Naziv_srpski

Napomena

Naziv_engleski

Note

Komentar

Upisuje se samo kao potpolja. Samo polje Napomena ne sadrži tekst.


Naziv

Napomena.jezik_sadržaja

Definicija

Jezik bilo kakve napomene u vezi sa kulturnim dobrom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Oznaka jezika u skladu sa standardom ISO 639-1.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Jezik sadržaja napomene

Naziv_engleski

Source langugage

Komentar

Potpolje polja Napomena.


Naziv

Napomena.sadržaj

Definicija

Bilo kakve napomene u vezi sa terminom koje ne potpadaju u prethodno

Obaveznost upisa

Da

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Sadržaj napomene

Naziv_engleski

Source

Komentar

Potpolje polja Napomena.


Administrativni meta-podaci

Naziv

Autorska_prava

Definicija

Opis autorskih prava koje polažu vlasnik ili vlasnici originalnog i digitalizovanog kulturnog dobra

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Autorska prava

Naziv_engleski

Rights

Komentar

Na primer, vlasnik Copyright-a, (nije)dozvoljeno profitabilno korišćenje, korišćenje samo u celini sa napomenom o poreklu itd.


Naziv

Prava_pristupa

Definicija

Opis prava pristupa digitalizovanom kulturnom dobru

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Prava pristupa

Naziv_engleski

Access rights

Komentar

Format zapisa je u nadležnosti vlasnika digitalnog dokumenta, Primer: slobodno dostupno, dostupno samo sa opsega IP-adresa itd.


Naziv

Datum_kreiranja_zapisa

Definicija

Datum kreiranja zapisa, moguće je da nije precizno poznat

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Vrednost tipa datum.

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Datum kreiranja zapisa

Naziv_engleski

Record creation date

Komentar

Vrednost polja treba da poštuje vrednosti tipa datum navedenom u ovom opisu.


Naziv

Kreator_zapisa

Definicija

Ime (imena) kreatora zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Slobodan tekst

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Kreator(i) zapisa

Naziv_engleski

Record creator(s)

Komentar

Moguće je da ima i više kreatora, u kom slučaju se navode kao spisak razdvojen zarezom. Moguće je navesti ulogu u kreiranju pojedinih delova zapisa. Na primer, napisao je opis ili preveo na engleski itd.


Naziv

Vlasnik_zapisa

Definicija

Ime vlasnika zapisa

Obaveznost upisa

Ne

Ponavljanje podatka u opisu

Ne

Format opisa

Iz podskupa Vlasnici i Institucije , skupa kontrolisanih termina

Linkovi

Spisak potpolja

Naziv_srpski

Vlasnik zapisa

Naziv_engleski

Record owner

Komentar

Polje može da sadrži samo predefinisana imena iz skupa kontrolisanih termina.